Цени

Цени за период есен 2020 - пролет 2021

Апартаменти Цени
Апартамент А3 » 63 лева/ден
Апартамент А4 » 54 лева/ден
Апартамент А5 » 63 лева/ден
Апартамент B4 » 80 лева/ден
Апартамент C1 » 49 лева/ден
Апартамент C2 » 54 лева/ден
Апартамент C3 » 49 лева/ден
Апартамент C4 » 54 лева/ден
Апартамент C5 » 54 лева/ден

Контакти и страници в социални мрежи